Zakup energii elektrycznej

Tabela: Zestawienie zakupu energii elektrycznej spoza Grupy Kapitałowej PGE (w TWh).

Wolumen zakupu 2015 2014 zmiana % 2013 zmiana %
ZAKUP W TWh, z czego: 50,92 53,18 -4% 57,58 -8%
Zakupy na krajowym rynku hurtowym - giełda 40,54 37,82 7% 46,73 -19%
Zakupy na krajowym rynku hurtowym - pozostały 3,99 5,20 -23% 4,93 5%
Zakupy poza granicami kraju 0,03 2,75 -99% 0,41 571%
Zakupy na rynku bilansującym 6,36 7,41 -14% 5,51 34%

 

Wolumen zakupu I kwartał 2015 II kwartał 2015 III kwartał 2015 IV kwartał 2015 IV kwartał 2014
ZAKUP W TWh, z czego: 13,06 11,90 12,59 13,37 16,11
Zakupy na krajowym rynku hurtowym - giełda 10,18 9,74 10,29 10,33 10,33
Zakupy na krajowym rynku hurtowym - pozostały 1,24 0,72 0,66 1,37 1,26
Zakupy poza granicami kraju 0,00 0,02 0,01 0,00 2,46
Zakupy na rynku bilansującym 1,64 1,42 1,63 1,67 2,06

Wzrost zakupów na krajowym rynku hurtowym – giełda w 2015 roku wynika z transakcji odkupu zawartych kontraktów terminowych dokonanych przez segment Energetyka Konwencjonalna oraz zwiększonych zakupów na giełdzie realizowanych przez segment Obrót.

Zmniejszenie w zakupach na krajowym rynku hurtowym – pozostałym w 2015 roku spowodowane zostało spadkiem zakupów na rynku lokalnym dokonanym przez segment Obrót. Od kwietnia 2015 roku segment zaprzestał zakupów od Elektrowni Połaniec i Ostrołęka. Spadek zakupu na rynku lokalnym skompensowany został przez zakup energii na giełdzie.