04

Dążymy do angażowania interesariuszy na wielu płaszczyznach

Dążymy do angażowania interesariuszy na wielu płaszczyznach

PGE aktywnie, długofalowo i odpowiedzialnie kreuje pozytywne relacje z otoczeniem, podejmując działania angażujące m.in. partnerów biznesowych, organizacje pozarządowe, społeczności lokalne, klientów czy media.
 
 

Nasi interesariusze

Ich zaangażowanie i wpływ na firmę

 

Preview image
 • More

  Administracja rządowa

  Nasza współpraca z administracją rządową jest zawsze oparta na dialogu oraz szacunku do prawa. W związku ze skalą i zakresem naszej działalności, jak również z charakterem naszego biznesu jesteśmy głęboko zaangażowani we współpracę z organami publicznymi. Ważna rola, jaką PGE odgrywa w polskiej gospodarce czyni nas naturalnym partnerem dla szerokiego spektrum instytucji rządowych.

  Close
 • More

  Media

  Jest to dla naszej spółki główny kanał komunikacji z interesariuszami. Media przekazują opinii publicznej informacje o naszych planach, wynikach i osiągnięciach, wobec czego przykładamy dużą wagę do starannego i proaktywnego podejścia do relacji z mediami, mając na uwadze rosnące znaczenie jakie ma dostęp do pełnej, kompletnej informacji o naszej spółce.

  Close
 • More

  Organizacje branżowe sektora energetycznego

  Jako członek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) należymy do EURELECTRIC, gdzie reprezentujemy interesy polskiego przemysłu energetycznego. Ta inicjatywa pozwala nam być na bieżąco oraz dzielić się naszą wiedzą. Daje nam to okazję aby wpłynąć na stanowisko Eurelectric w sprawach związanych z europejską legislacją. Będąc częścią Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej odgrywamy role w kształtowaniu polityki tej organizacji oraz wskazywaniu kierunków jej aktywności.

  Close
 • More

  Organizacje pozarządowe

  Bierzemy udział w działaniach wielu krajowych jak również międzynarodowych organizacji I stowarzyszeń. Spółki z naszej Grupy są aktywne zarówno na lokalnych, ogólnokrajowych a także międzynarodowych rynkach. Uczestniczymy w działaniach 25 różnych instytucji.

  Close
 • More

  Partnerzy biznesowi

  Z naszym autentycznym przywiązaniem do etyki biznesowej dążymy aby być uznanymi za wiarygodnego partnera. Wierzymy, że uczciwa i transparentna praktyka biznesowa jest niezbędna dla obustronnie udanej współpracy długoterminowej.

  Close
 • More

  Pracownicy

  Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznych warunków i stabilnego zatrudnienia dla naszych pracowników, jednocześnie dostarczając im ciekawych wyzwań zawodowych oraz szans realizacji unikalnych projektów. Traktujemy dialog społeczny jako nieodłączną część naszej działalności biznesowej.

  Close
 • More

  Społeczności lokalne

  Jesteśmy ważnym partnerem dla lokalnych społeczności – w szczególności dla samorządów lokalnych na obszarze gdzie prowadzimy działalność. Budujemy nasze relacje w oparciu o pewność, wzajemny szacunek oraz współpracę na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.

  Close
 • More

  Środowiska naukowe

  Jesteśmy świadomi ogromnego potencjału kadry akademickiej i studentów. Dlatego angażujemy się w partnerskie projekty pro-rozwojowe z uczelniami wyższymi z całego kraju a także dbamy o właściwe wykorzystanie innowacyjnych prac naukowych oraz ludzkiego potencjału.

  Close
 • More

  Akcjonariusze

  Biuro Relacji Inwestorskich PGE dba o koordynację wszystkich czynności niezbędnych aby inicjować i podtrzymywać dobre relacje z naszymi obecnymi oraz potencjalnymi akcjonariuszami. Oznacza to całościową i terminową komunikację z rynkiem.

  Close
 • More

  Dostawcy

  To, co kupujemy oraz od kogo kupujemy odgrywa dla nas istotne znaczenie. Polityka zaopatrzenia Grupy PGE kładzie nacisk na wysokie standardy etyczne i społeczne po stronie naszych potencjalnych dostawców.

  Close
 • More

  Klienci

  Jesteśmy zawsze przywiązani do bezpieczeństwa oraz wysokich standardów współpracy, proaktywnie spełniając zmieniające się potrzeby klientów. Zróżnicowana oferta PGE jest skrojona na miarę indywidualnych potrzeb odbiorców końcowych. Docieramy do klientów za pomocą różnych from kontaktu, łącznie z dedykowanymi centrami obsługi klienta jak również za pomocą centrum obsługi telefonicznej. Aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów przeprowadzamy regularne badania satysfakcji, używając zróżnicowanych kanałów komunikacji. Pomaga nam to w ciągłej poprawie jakości usług oraz budowaniu pozytywnych relacji z klientami.

  Close
 • More

  Podwykonawcy

  Proces inwestycyjny w naszym biznesie opiera się na obustronnie korzystnej współpracy z podwykonawcami, która przynosi pożądane rezultaty.

  Close
 • More

  Regulator

  Urząd Regulacji Energetyki (URE) jest centralnym organem administracji państwowej w Polsce zgodnie z ustawą prawo energetyczne, który odpowiedzialny jest za regulację sektora energetycznego jak również za promowanie konkurencji. Prezes URE reguluje działania przedsiębiorstw energetycznych dążąc do równowagi między interesami firm energetycznych oraz klientów.

  Close
 • More

  Samorządy lokalne

  Zanim rozpoczniemy jakikolwiek projekt inwestycyjny prowadzimy dialog ze społecznością lokalną aby przekazać pełną informację odnośnie procesu inwestycyjnego jak również aby poznać i spełnić oczekiwania społeczne, w celu minimalizacji niekorzystnego wpływu na otoczenie.

  Close
Nasza mapa interesariuszy powstała pod koniec 2014 roku na podstawie wyników ankiety wewnętrznej i konsultacji z przedstawicielami kluczowych obszarów działania GK PGE, w której zidentyfikowaliśmy wszystkich interesariuszy zewnętrznych. Na podstawie oceny i analizy tych danych podzieliliśmy interesariuszy na 3 grupy, w zależności od ich zaangażowania i wpływu na firmę.