Łańcuch wartości

 

Energetyka Konwencjonalna

 

DZIAŁALNOŚĆ

Wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych oraz przesyłanie i dystrybucja ciepła.

NAJWAŻNIEJSZE DANE DOTYCZĄCE SEGMENTU

 • 4 elektrownie konwencjonalne
 • 8 elektrociepłowni
 • 2 kopalnie węgla brunatnego
 • Produkcja energii elektrycznej: 53,83 TWh w 2015 r.
 • Wydobycie węgla brunatnego: 49,40 mln ton w 2015 r.

PRZEWAGI KONKURENCYJNE

PGE jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego w Polsce (78%), a także największym wytwórcą energii elektrycznej (ok. 37% krajowej produkcji energii elektrycznej).

 

Energetyka Odnawialna

 

DZIAŁALNOŚĆ

Wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych oraz w elektrowniach szczytowo-pompowych.

NAJWAŻNIEJSZE DANE DOTYCZĄCE SEGMENTU

 • 14 farm wiatrowych
 • 1 elektrownia fotowoltaiczna
 • 29 elektrowni wodnych przepływowych
 • 4 elektrownie wodne szczytowo-pompowe, w tym 2 z dopływem naturalnym
 • Produkcja energii elektrycznej: 1,75 TWh w 2015 r.

PRZEWAGI KONKURENCYJNE

PGE jest największym producentem energii ze źródeł odnawialnych z rynkowym udziałem 11%.

 

Dystrybucja

 

DZIAŁALNOŚĆ

Świadczenie usług dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć.

NAJWAŻNIEJSZE DANE DOTYCZĄCE SEGMENTU

 • 283.804 km linii dystrybucyjnych
 • Wolumen dystrybucji energii elektrycznej: 33,38 TWh

PRZEWAGI KONKURENCYJNE

Drugi pod względem ilości klientów dystrybutor energii elektrycznej z ok. 26% udziałem w polskim rynku dystrybucji energii.

 

Obrót

 

DZIAŁALNOŚĆ

Hurtowy i detaliczny obrót energią elektryczną na rynku krajowym i zagranicznym, obrót produktami powiązanymi, paliwami i uprawnieniami do emisji CO2.

NAJWAŻNIEJSZE DANE DOTYCZĄCE SEGMENTU

 • Sprzedaż do klientów końcowych: 39,00 TWh w 2015 r.

PRZEWAGI KONKURENCYJNE

Jeden z liderów w handlu hurtowym i detalicznym w Polsce.