Średnia liczba dni szkoleniowych

Tabela: Średnia liczba dni szkoleniowych w roku, przypadających na pracownika w podziale na płeć i strukturę zatrudnienia (w osobach).

  Exatel PGE Dystrybucja S.A. PGE Dom Maklerski S.A PGE EJ 1 sp. z o.o. PGE EO S.A.
Całkowita liczba dni szkoleniowych w roku 446 19.134 81 654 617,00
Średnia liczba dni szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika 1,30 1,84 2,89 4,81 1,17
Średnia liczba dni szkoleniowych przypadająca na pracownika w podziale na:  
Kobiety 0,99 1,96 2,85 3,05 1,73
Mężczyźni 0,91 1,84 44,0 6,56 1,76
Kierownictwo wyższego szczebla (Zarząd i Dyrektorzy) 1,44 4,29 20,00 8,02 3,05
Stanowiska kierownicze 2,45 3,13 - - 2,38
Pozostali pracownicy 0,72 1,72 61,00 4,22  

 

  PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A. PGE S.A PGE Systemy S.A
Całkowita liczba dni szkoleniowych w roku 12.035,00 2.395,00 502,00 1.852,00
Średnia liczba dni szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika 0,71 1,70 1,06 3,93
Średnia liczba dni szkoleniowych przypadająca na pracownika w podziale na:  
Kobiety 4,40 no data 0,95 5,75
Mężczyźni 1,23 no data 1,02 5,90
Kierownictwo wyższego szczebla (Zarząd i Dyrektorzy) 37,73 no data no data 12,40
Stanowiska kierownicze 4,77 no data no data 5,02
Pozostali pracownicy 1,19 no data no data 3,30