Sprzedaż energii elektrycznej

Tabela: Zestawienie sprzedaży energii elektrycznej poza Grupę Kapitałową PGE (w TWh).

Wolumen sprzedaży 2015 2014 zmiana % 2013 zmiana %
SPRZEDAŻ W TWh, z czego: 101,70 103,14 -1% 109,75 -6%
Sprzedaż do odbiorców finalnych* 39,05 39,60 -1% 36,91 7%
Sprzedaż na rynku hurtowym, w tym: 60,89 62,44 -2% 71,37 -13%
Sprzedaż na krajowym rynku hurtowym - giełda 57,71 56,54 2% 54,73 3%
Sprzedaż na krajowym rynku hurtowym - pozostały 3,07 3,10 -1% 15,67 -80%
Sprzedaż do klientów zagranicznych 0,11 2,80 -96% 0,97 189%
Sprzedaż na rynku bilansującym 1,76 1,10 60% 1,47 -25%

*po wyeliminowaniu sprzedaży wewnątrz Grupy PGE

Wolumen sprzedaży I kwartał 2015 II kwartał 2015 III kwartał 2015 IV kwartał 2015 IV kwartał 2014
SPRZEDAŻ W TWh, z czego: 26,16 24,06 25,66 25,82 29,17
Sprzedaż do odbiorców finalnych* 9,85 9,42 9,79 9,99 10,26
Sprzedaż na rynku hurtowym, w tym: 15,90 14,25 15,43 15,31 18,65
Sprzedaż na krajowym rynku hurtowym - giełda 15,07 13,50 14,70 14,44 15,47
Sprzedaż na krajowym rynku hurtowym - pozostały 0,81 0,73 0,69 0,84 0,72
Sprzedaż do klientów zagranicznych 0,02 0,02 >0,04 0,03 2,46
Sprzedaż na rynku bilansującym 0,41 0,39 0,44 0,52 0,26

*po wyeliminowaniu sprzedaży wewnątrz Grupy PGE

Wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej przez GK PGE na rynku hurtowym – giełda w 2015 roku jest związany ze zwiększeniem działalności handlowej w segmencie Energetyki Konwencjonalnej. Ponadto, w roku 2015 segment Obrót działał w warunkach silnej konkurencji w segmentach klientów grup taryfowych A, B i C, co przełożyło się na spadek wolumenu sprzedaży do odbiorców finalnych w porównaniu do 2014 roku.