Społeczeństwo

Pozytywne relacje ze społecznościami lokalnymi miejscowości, w których prowadzimy działalność biznesową.

Od 2014 r. cała Grupa objęta jest wspólną procedurą zarządzania działaniami w zakresie zaangażowania społecznego która ma zapewnić spójność, przejrzystość i efektywność działań w tym obszarze.

Grupa PGE jest ważnym partnerem dla społeczności lokalnych. Pozytywne relacje ze społecznościami lokalnymi Grupa buduje w oparciu o wspólnie realizowane projekty, wsparcie lokalnych wydarzeń, ale także poprzez inwestycje w infrastrukturę miejscowości, w których prowadzi działalność biznesową. W ramach dotychczasowych działań udało się zrealizować m.in. takie projekty jak budowa boiska, budowa i wyposażenie placów zabaw, skateparku, remonty świetlic wiejskich. Ważnym aspektem była także poprawa bezpieczeństwa w miastach.

 CZYTAJ WIĘCEJ...

Wspieramy mieszkańców miejscowości, w których jesteśmy obecni na co dzień poprzez działania pracowników – wolontariuszy.

Łącznie na projekty związane ze wsparciem lokalnych społeczności w obszarze infrastruktury oraz projekty wolontariackie w tym zakresie przeznaczono ok. 380.000 PLN w 2015 roku.

Grupa PGE w 2015 roku zajęła trzecie miejsce w zestawieniu ogólnym oraz pierwsze wśród firm z branży energetycznej w konkursie „Liderzy Filantropii” za przekazanie na cele charytatywne 6.049.147 PLN. Jest to awans o jedno miejsce w stosunku do zestawienia z poprzedniego roku. Kwoty przekazane na cele społeczne są w działaniach CSR inwestycją w rozwój lokalnych społeczności.

Ważnym partnerem we współpracy ma rzecz społeczności są dla Grupy PGE samorządy gmin, w których prowadzi działalność biznesową. Wydarzeniem przeznaczonym dla samorządowców są regionalne Fora Energetyczne organizowane cyklicznie przez spółkę PGE Dystrybucja S.A., podczas których spółka dzieli się wiedzą dotyczącą dystrybucji energii elektrycznej oraz procesów inwestycyjnych.

Dobrosąsiedzkie stosunki i zaangażowanie w życie mieszkańców gmin, na terenie których może powstać pierwsza polska elektrownia jądrowa, stanowią dla PGE EJ 1 sp. z o.o. kluczowe elementy przygotowań do realizacji inwestycji budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spółka, w uzgodnieniu z lokalnymi władzami gmin, prowadzi szereg działań edukacyjno-informacyjnych podnoszących poziom wiedzy na temat energetyki jądrowej oraz prowadzonych w gminach badań środowiskowych i lokalizacyjnych, mających na celu wyłonienie ostatecznej lokalizacji dla elektrowni. W gminach funkcjonują Lokalne Punkty Informacyjne, organizowane są wizyty studyjne oraz stoiska informacyjne podczas ważnych wydarzeń lokalnych. PGE EJ 1 sp. z o.o. prowadzi też działania skierowane do dzieci i młodzieży.

W listopadzie 2015 roku PGE EJ 1 sp. z o.o. zainaugurowała Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych. Jego celem jest umacnianie partnerskich relacji spółki ze społecznością lokalną oraz władzami gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa poprzez wspieranie inicjatyw istotnych dla mieszkańców i rozwoju terenów objętych działaniami inwestycyjnymi. W 2015 roku na realizację projektów w ramach Programu, spółka PGE EJ 1 sp. z o.o. przeznaczyła 1.200.000 PLN.