Skład organów zarządczych

Tabela: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej PGE S.A.

Liczba osób w Zarządzie na dzień 31 grudnia 2015 roku na dzień publikacji raportu rocznego
kobiety 0 0
mężczyźni 4 3
wiek: Poniżej 30 lat 0 0
wiek: 30–50 lat 2 2
wiek: ponad 50 lat 2 1
RAZEM 4 3

 

Liczba osób w Radzie Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2015 roku na dzień publikacji raportu rocznego
kobiety 3 3
mężczyźni 5 5
wiek: Poniżej 30 lat 0 0
wiek: 30–50 lat 4 3
wiek: ponad 50 lat 4 5
RAZEM 8 8