Segmenty działalności

Ciężko pracujemy aby być pewnymi, że operacyjne i finansowe wyniki wszystkich naszych segmentów działalności są najlepszymi z możliwych do osiągnięcia, zapewniając zrównoważone źródło przychodów.

Rok 2015 charakteryzuje się bardzo dobrymi wynikami, pomimo najwyższego w historii odpisu aktualizującego w segmencie Energetyki Konwencjonalnej. Najbardziej widoczna poprawa została odnotowana w Obrocie, głównie z racji rosnących marży i niższych kosztów związanych ze sprzedażą.