Relacje Inwestorskie

PGE S.A. w sposób stały utrzymuje relacje z inwestorami organizując m.in. spotkania z analitykami i zarządzającymi funduszami. Biuro Relacji Inwestorskich dedykowane komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego zapewnia stały i równy dostęp do informacji o Spółce dla wszystkich obecnych, jak i potencjalnych inwestorów. Koncepcja pracy Biura Relacji Inwestorskich opiera się na dwustronnej komunikacji z szeroko pojętym rynkiem. W cyklu kwartalnym są organizowane prezentacje wyników finansowych Spółki. Mając na uwadze różne potrzeby uczestników rynku kapitałowego Spółka zapewnia możliwość uczestnictwa „na odległość” we wszystkich publicznie organizowanych przez nas spotkaniach oraz w Walnych Zgromadzeniach. Spółka umożliwia również odtworzenia zapisu wszystkich transmisji z poziomu strony internetowej dedykowanej Relacjom Inwestorskim oraz na kanale YouTube Grupy Kapitałowej PGE. Dodatkowo od 2014 roku Spółka udostępnia inwestorom komentarz wideo Prezesa Spółki do wyników finansowych i operacyjnych bezpośrednio po publikacji. Spółka prowadzi aktywną politykę informacyjną poprzez stronę internetową Relacji Inwestorskich www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie, funkcjonującą równolegle w dwóch wersjach językowych – w języku polskim i angielskim. Wychodząc naprzeciw obecnym, jak i potencjalnych inwestorom, stworzono mobilną aplikację dostępną na stronie Relacji Inwestorskich Spółki. Umożliwia ona szybki dostęp do aktualnych informacji o Spółce.

Co roku Biuro Relacji Inwestorskich za pomocą podmiotów zewnętrznych prowadzi badanie akcjonariatu Spółki oraz badanie jej postrzegania przez inwestorów i analityków. Umożliwiają one identyfikację akcjonariuszy oraz zdobycie wiedzy o potrzebach rynku kapitałowego względem Spółki. Dzięki pozyskanym opiniom stale udoskonalana jest komunikacja oraz dostosowane są dostarczane materiały, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom inwestorów.

Zespół Relacji Inwestorskich jest stale do dyspozycji wszystkich uczestników rynku kapitałowego. Na stronie internetowej Relacji Inwestorskich Inwestorzy znajdą bezpośredni kontakt do konkretnych osób odpowiadających za udzielanie inwestorom rzetelnej i wyczerpującej informacji o Spółce. Zdając sobie sprawę z trudności branżowego języka używanego w komunikacji Spółka udostępnia wyczerpujący słowniczek terminów branży energetycznej na inwestorskiej stronie internetowej Grupy Kapitałowej PGE: www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/grupa/otoczenie-rynkowe/slowniczek.