Strategiczne badania i rozwój oraz nowe obszary działalności w Grupie Kapitałowej PGE