Preferowany i niezawodny dostawca energii

PGE przeprowadza reorganizację procesu sprzedażowego w oparciu o efektywną strategię handlową. We wszystkich segmentach klientów PGE koncentruje się na zrozumieniu potrzeb i poprawie jakości obsługi klienta. W szczególności obejmuje to:

 • segment klientów korporacyjnych - Grupa PGE koncentruje się na efektywnym zarządzaniu marżą na poziomie Grupy oraz na zapewnieniu optymalnego zakontraktowania jednostek wytwórczych GK PGE;
 • segment SME (małych i średnich przedsiębiorstw) - Grupa PGE koncentruje się na utrzymaniu klientów historycznych przy zachowaniu poziomu marżowości oraz pozyskiwaniu klientów poprzez poprawę jakości obsługi i poszerzenie oferty produktowej;
 • segment gospodarstw domowych - Grupa PGE pozyskuje nowych klientów, poszerza ofertę produktową, dąży do obniżenia kosztów obsługi i sprzedaży oraz buduje nowoczesne narzędzia IT wspierające proces sprzedaży.

W segmencie Dystrybucji PGE koncentruje się na zapewnieniu niezawodności dostaw poprzez efektywność operacyjną i inwestycyjną. Celem PGE jest poprawa niezawodności sieci, mierzona wskaźnikiem SAIDI, o 50% do 2020 roku. Będzie on osiągany poprzez ukierunkowanie nakładów inwestycyjnych na projekty ograniczające w największym stopniu poziom niedostarczonej energii oraz efektywność operacyjną.

Kluczowe projekty realizowane 2015 roku  
Aktualizacja strategii handlu
 • Nowe podejście do zarządzania łańcuchem wartości, handlu hurtowego, obrotu energią elektryczną i zarządzania ryzykiem.
Projekt ograniczenia strat sieciowych
 • wymiana transformatorów na niskostratne;
 • przebudowa i modernizacja sieci: budowa nowych stacji WN/SN, zwiększenie przekrojów przewodów linii WN, SN i nN, skracanie ciągów linii SN i nN;
 • utrzymywanie optymalnego układu pracy sieci, eliminacja niekorzystnych tranzytów energii w sieci WN, optymalizacja rozcięć w sieci SN, zmniejszenie asymetrii obciążenia w sieciach nN.
 • efekty realizacji projektu: obniżenie wskaźnika różnicy bilansowej w 2015 roku do poziomu 5,91% (w 2014 roku wskaźnik wynosił 6,32%);
CRM Billing
 • wdrożenie systemów wspierających rozliczenia i obsługę klienta w segmentach Obrót i Dystrybucja
 • wdrożenie narzędzi IT wspierających zarządzanie relacjami z klientami, obsługę klienta, procesy rozliczeniowe, obsługę posprzedażową, zarządzanie należnościami, wymianę danych pomiarowych, informacji o operacjach technicznych
 • w 2015 r. uruchomiono nowy, zcentralizowany portal „eBOK” dla Klientów GK PGE oraz udostępniono aplikację „mBOK” na platformy Android oraz IOS