Pracownicy podlegający regularnej ocenie

Tabela: Procent pracowników podlegających regularnej ocenie*.

  PGE Dystrybucja S.A. PGE EJ 1 sp. z o.o. PGE EO S.A. PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A. PGE S.A PGE Systemy S.A
Procent osób w spółkach 1,86% 100% 38,71% 0,47% 100% 100% 100%

*W spółkach Exatel S.A. i PGE Dom Maklerski S.A. pracownicy nie podlegają systemowi ocen.