Pracownicy objęci układem zbiorowym

Tabela: Liczba pracowników objętych układem zbiorowym (w osobach)*.

  PGE Dystrybucja S.A. PGE EO S.A. PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A. PGE S.A**
Liczba pracowników objęta układem zbiorowym 10.017 327 16.939 1.410 0
Procent pracowników objętych układem zbiorowym 96% 62% 100% 100% 0%

*W spółkach Exatel S.A., PGE Dom Maklerski S.A., PGE EJ 1 sp. z o.o. oraz PGE Systemy S.A. pracownicy nie są objęci układami zbiorowymi.

**w PGE SA układ zbiorowy został wypowiedziany, jednak w umowach indywidualnych pracowników obowiązują jego zapisy.