Poziom zatrudnienia

Tabela:Poziom zatrudnienia

w etatach Liczba zatrudnionych 31.12.2015 Liczba zatrudnionych 31.12.2014 zmiana % Liczba zatrudnionych 31.12.2013 zmiana %
Łącznie w Grupie PGE, w 38.877 39.977 -3% 41.195 -3%
Energetyka Konwencjonalna 23,198 23.903 -3% 24.930 -4%
Energetyka Odnawialna 519 577 -10% 584 -1%
Obrót 2.002 2.113 -5% 2.052 3%
Dystrybucja 10.298 10.648 -3% 10.938 -3%
Pozostałe konsolidowane spółki 2.860 2.736 5% 2.692 2%

*bez osób zawieszonych