Oferta dla klientów

Eko Energia – innowacyjne podejście do wykorzystania OZE

Z myślą o potrzebach odbiorców instytucjonalnych powstała limitowana oferta Eko Energia PGE. Spółka PGE Obrót S.A. skierowała ją do wszystkich, dla których ważna jest troska o środowisko naturalne. Energia elektryczna proponowana w ramach oferty pochodzi w 100 proc. z odnawialnych źródeł energii i jest wytworzona w elektrowniach wodnych i wiatrowych Grupy PGE. Klienci, którzy decydują się na zakup Eko Energii, otrzymują gwarancję niezmienności ceny do końca 2016 roku. Dodatkowo, każdy klient decydujący się na tę usługę otrzymuje specjalny certyfikat potwierdzający dbałość o środowisko naturalne.

 

Troska o klientów w trudnej sytuacji materialnej

PGE Obrót S.A. wspiera także klientów w trudnej sytuacji materialnej. Tym, którzy nie mają możliwości zapłacenia rachunku w terminie, proponowane jest rozłożenie płatności na raty. Postępowanie w takich przypadkach reguluje Procedura Zarządzania Należnościami. Możliwe jest również zainstalowanie tzw. licznika przedpłatowego usług, działającego podobnie jak telefony na kartę (prepaid). Licznik taki umożliwia zakup określonej ilości energii przez klienta za kwotę, jaką planuje na ten cel przeznaczyć

 

Energia przyszłości

Najnowsza oferta przygotowana wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska z myślą o prosumentach. Klienci, którzy chcą wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby mogą na bardzo korzystnych warunkach finansowych zainstalować panele fotowoltaiczne. W ten sposób PGE Obrót S.A. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom właścicieli nieruchomości, którzy świadomie wybierają rozwiązania przyjazne środowisku, obniżające koszty energii elektrycznej.

Klient, w ramach oferty, może skorzystać z kredytu i dofinansowania. Ponadto Grupa PGE zapewnia wykonanie projektu technicznego, dostawę oraz montaż systemu fotowoltaicznego i wsparcie specjalistów podczas całego procesu, a także usługę poserwisową

 

Przepis na energię

Jednym z efektów zmieniającego się rynku i dynamicznie rozwijających się potrzeb klientów jest w oferta PGE Obrót S.A. „Przepis na energię” dla gospodarstw domowych. Zakłada ona zakup prądu i gazu w jednej ofercie. W zależności od potrzeb można zdecydować się na pełen pakiet lub wybrać tylko gaz. Klient może skorzystać również z nieodpłatnego „assistance” gazowego, czyli wsparcia specjalisty w przypadku awarii.