Nowo zatrudnieni i fluktuacja pracowników

Tabela: Łączna liczba i udział pracowników nowo zatrudnionych i pracowników, którzy odeszli z pracy w podziale na płeć i wiek (w osobach).

  Exatel PGE Dystrybucja S.A. PGE Dom Maklerski S.A PGE EJ 1 sp. z o.o. PGE EO S.A.
Łączna liczba pracowników nowozatrudnionych 24 126 6 80 57
Kobiety 7 24 4 29 15
Mężczyźni 17 102 2 51 42
Osoby poniżej 30 roku życia 7 49 1 19 11
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 15 62 5 51 39
Osoby powyżej 30 roku życia 2 15 0 10 7
Udział pracowników nowozatrudnionych 7% 1% 21% 59% 11%
Kobiety 2% 0% 14% 21% 3%
Mężczyźni 5% 1% 7% 38% 8%
Osoby poniżej 30 roku życia 2% 0% 4% 14% 2%
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 4% 1% 18% 38% 7%
Osoby powyżej 30 roku życia 1% 0% 0% 7% 1%
Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy 741 483 2 14 66
Kobiety 15 109 1 4 13
Mężczyźni 26 374 1 10 53
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 4 7 0 1 3
Osoby poniżej 30 roku życia 31 96 2 9 22
Osoby powyżej 30 roku życia 6 380 0 4 41
Udział pracowników, którzy odeszli z pracy 12% 5% 7% 10% 13%
Kobiety 4% 1% 4% 3% 2%
Mężczyźni 8% 4% 4% 7% 10%
Osoby poniżej 30 roku życia 1% 0% 0% 1% 1%
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 9% 1% 7% 7% 4%
Osoby powyiżej 30 roku życia 2% 4% 4% 3% 8%

 

  PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A. PGE S.A PGE Systemy S.A. PGE Capital Group.
Łączna liczba pracowników nowozatrudnionych 309 92 64 50 808
Kobiety 80 59 26 18 262
Mężczyźni 229 33 38 32 546
Osoby poniżej 30 roku życia 102 38 26 15 268
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 16 51 35 29 453
Osoby powyżej 30 roku życia 41 3 3 6 87
Udział pracowników nowozatrudnionych 2% 7% 14% 11% -
Kobiety 0% 4% 5% 4% -
Mężczyźni 1% 2% 8% 7% -
Osoby poniżej 30 roku życia 1% 3% 5% 3% -
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 1% 4% 7% 6% -
Osoby powyżej 30 roku życia 0% 0% 1% 1% -
Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy 1.047 175 43 38 1.909
Kobiety 238 135 20 4 539
Mężczyźni 809 40 23 34 1.370
Osoby poniżej 30 roku życia 12 10 6 4 47
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 137 46 52 30 398
Osoby powyżej 30 roku życia 898 119 12 4 1.464
Udział pracowników, którzy odeszli z pracy 6% 12% 9% 8% -
Kobiety 1% 10% 4% 1% -
Mężczyźni 5% 3% 5% 7% -
Osoby poniżej 30 roku życia 0% 1% 1% 1% -
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 1% 3% 5% 6% -
Osoby powyżej 30 roku życia 5% 8% 3% 1% -

*Dotyczy pracowników z 9 kluczowych spółek Grupy PGE.