Notowania akcji na GPW

Notowania akcji PGE oraz wartości indeksów WIG20, WIG Energia oraz RESPECT Index na GPW od 2 stycznia do 31 grudnia 2014 roku .

 

Rysunek: Kurs akcji PGE względem indeksu WIG20, WIG ENERGIA i RESPECT INDEX (wykres znormalizowany).

Źródło: GPW

 

Polska giełda a w szczególności ceny akcji polskich spółek z sektora energetycznego znalazły się pod silną presją w 2015 roku. Indeks WIG-Energia spadł w ciągu roku o 32,2 %. Dla porównania indeks największych spółek warszawskiego parkietu WIG20 w ciągu roku spadł o 19,5%. Kurs PGE S.A. w tym czasie stracił 33% odzwierciedlając ogólnie negatywny sentyment względem sektora energetyki. Na koniec roku jedna akcja PGE S.A. kosztowała 12,8 PLN, co przekładało się na rynkową wycenę Grupy PGE równą 23,9 mld PLN. Najwyższa cena w roku wyniosła 21,4 PLN, a najniższy kurs osiągnął wartość 12,1 PLN.

 

Rysunek: Cena i wolumen akcji PGE S.A. w 2015 roku (w PLN).