Niezawodny dostawca energii

Dystrybucja energii elektrycznej polega na jej transporcie za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć do odbiorców końcowych. Działalność ta jest realizowana przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD).

Grupa PGE stale pracuje nad zapewnieniem niezawodności dostaw, m.in. poprzez działania operacyjne i inwestycyjne w obszarze dystrybucji energii. Kluczowe dla organizacji jest obniżenie wskaźnika przerw w dostawach energii (SAIDI). Do 2020 roku zamierza zredukować ten wskaźnik o 50%, czyli do 265 minut w stosunku do wyniku osiągniętego w 2013 roku.

Wprowadzanie coraz efektywniejszych mechanizmów ograniczających przerwy w dostawach energii elektrycznej jest jednym z głównych celów segmentu Dystrybucja od początku jej powstania. W jego osiągnięciu mają pomóc działania redukujące przerwy w dostawach energii elektrycznej, które wspierają inicjatywy takie, jak:

  • „SATURN” – przygotowanie planów i optymalizacji procesów inwestycyjnych,
  • automatyzacja w głębi sieci SN,
  • rozwój sieci 110 kV,
  • połączenia SN pomiędzy oddziałami spółki,
  • „Herkules” - ograniczanie SAIDI planowanego,
  • Program Zintegrowanego Zarządzania Pracą Elektromonterów