Nakłady inwestycyjne

Tabela: Poniesione nakłady inwestycyjne w segmencie Energetyka Odnawialna w 2015, 2014 i 2013 roku.

mln PLN Nakłady inwestycyjne
  2015 2014* zmiana % 2013* zmiana %
Inwestycje w moce produkcyjne, w tym: 918 353 160% 188 88%
 • Rozwojowe
867 301 188% 133 126%
 • Modernizacyjno-odtworzeniowe
51 52 -2% 55 -5%
Pozostałe 13 21 -38% 8 163%
RAZEM 931 374 149% 196 91%
Nabycie RAT* netto w ramach
zakupu nowych spółek
0 0 - 847 -
RAZEM 931 374 149% 1.043 -64%

 

mln PLN I kwartał
2015
II kwartał
2015
III kwartał
2015
IV kwartał
2015
IV kwartał
2014
 
Inwestycje w moce produkcyjne, w tym: 67 151 345 355 114
 • Rozwojowe
65 138 340 324 85
 • Modernizacyjno-odtworzeniowe
2 13 5 31 29
Pozostałe 1 0 1 11 18
RAZEM 68 151 346 366 132

* *RAT – rzeczowe aktywa trwałe

 

W 2015 roku najwyższe nakłady zostały poniesione na następujące projekty:

 • Budowa farmy wiatrowej Lotnisko o mocy 90 MW 381 mln PLN;
 • Budowa farmy wiatrowej Resko II o mocy 76 MW 349 mln PLN;
 • Budowa farmy wiatrowej Karwice o mocy 40 MW 72 mln PLN;
 • Budowa farmy wiatrowej Kisielice II o mocy 12 MW 63 mln PLN.

 

Kluczowe zdarzenia w 2015 roku w segmencie Energetyki Odnawialnej:

 • w lipcu 2015 roku oddano do eksploatacji farmę wiatrową Karwice 40 MW;
 • we wrześniu 2015 roku uruchomiono pierwszą elektrownię fotowoltaiczną o mocy 0,6 MW zlokalizowaną na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim;
 • w grudniu 2015 roku oddano do eksploatacji farmę wiatrową Resko II 76 MW;
 • w grudniu 2015 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie farmy wiatrowej Lotnisko 90 MW;
 • w grudniu 2015 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie farmy wiatrowej Kisielice II 12 MW.

 

Rysunek: Główne aktywa segmentu Energetyka Odnawialna.

*Farma wiatrowa uruchomiona w 2015 roku, uzyskała koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w styczniu 2016 roku.

** Farma wiatrowa uruchomiona w 2015 roku, oczekująca na wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.