Liczba pracowników według zatrudnienia i rodzaju umowy

Tabela: Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć (w osobach)*.

  Exatel S.A. PGE Dystrybucja S.A. PGE Dom Maklerski S.A. PGE EJ 1 sp. z o.o. PGE EO S.A.
  K M K M K M K M K M
Łączna liczba pracowników 343 10.382 28 136 527
Łączna liczba pracowników w podziale na płeć 112 231 1.523 8.859 13 15 57 79 123 404  
Umowy o pracę, pełen etat 104 231 1.497 8.840 12 13 46 70 120 393
Umowy o pracę, niepełny etat 8 0 26 19 1 2 11 9 3 11
Umowy o pracę, czas nieokreślony 106 218 1.507 8.793 13 14 37 50 119 402
Umowy o pracę, czas określony 6 13 16 66 0 1 20 29 4 2
Umowy zlecenia 0 79 0 4 26
Umowy o dzieło 0 2 1 0 5

 

  PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A. PGE S.A PGE Systemy S.A. PGE Capital Group**
  K M K M K M K M K M
Łączna liczba pracowników 16.945 1.410 474 464 30.709
Łączna liczba pracowników w podziale na płeć 2.531 14.414 1.023 387 232 242 99 365 30.709
Umowy o pracę, pełen etat 2.518 14.402 1.015 382 222 237 95 364 30.561
Umowy o pracę, niepełny etat 13 12 8 5 10 5 4 1 148
Umowy o pracę, czas nieokreślony 2.471 14.243 945 348 218 232 86 334 30.136
Umowy o pracę, czas określony 60 171 78 39 14 10 13 31 573
Umowy zlecenia 107 66 4 13 299
Umowy o dzieło 7 0 0 0 15

*łącznie z osobami zawieszonymi

**liczba pracowników w 9 kluczowych spółkach Grupy PGE.