Kontakt

PGE Polska Grupa Energetyczna

ul. Mysia 2
00-496 Warszawa

+48 (22) 340 11 77

 

NIP.: 526-025-05-41

KRS: Nr 0000059307

Regon: 006227638

Kapitał zakładowy: PLN 18 697 608 290

Kapitał wpłacony: PLN 18 697 608 290

 

 
 

Jakub Frejlich

Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

Jakub.Frejlich@gkpge.pl

+48 22 340 10 32

Krzysztof Dragan

 

Krzysztof.Dragan@gkpge.pl

+48 22 340 15 13

Filip Osadczuk

 

Filip.Osadczuk@gkpge.pl

+48 22 340 12 24

Małgorzata Babska

 

Malgorzata.Babska@gkpge.pl

+48 22 340 13 36

Bernard Gaworczyk

 

Bernard.Gaworczyk@gkpge.pl

+48 22 340 12 69

Kontakt przeznaczony jest wyłącznie dla przedstawicieli mediów

Kontakt do Biura Prasowego: biuro.prasowe@gkpge.pl

Maciej Szczepaniuk
Rzecznik prasowy
Grupa Kapitałowa PGE

+48 785 092 211

Recepcja Główna:

+48 (22) 340 11 77

 

Dane kontaktowe:

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa

biuro.prasowe@gkpge.pl