Kluczowe wyniki operacyjne

Tabela: Kluczowe wielkości operacyjne.

Kluczowe wielkości Jedn. 2015 2014 zmiana % 2013 zmiana %
Wydobycie węgla brunatnego mln ton 49,40 49,97 -1% 51,31 -3%
Produkcja energii elektrycznej netto TWh 55,58 54,84 1% 57,04 -4%
Sprzedaż ciepła mln GJ 18,19 17,94 1% 19,98 -10%
Sprzedaż energii do odbiorców finalnych* TWh 39,00 39,64 -2% 36,95 7%
Dystrybucja energii elektrycznej** TWh 33,38 32,54 3% 31,78 2%

*sprzedaż PGE Obrót S.A. z doszacowaniem oraz uwzględnieniem sprzedaży wewnątrz Grupy PGE

** z doszacowaniem

 

Kluczowe wielkości Jedn. I kwartał 2015 II kwartał 2015 III kwartał 2015 IV kwartał 2015 IV kwartał 2014
Wydobycie węgla brunatnego mln ton 13,10 11,92 12,54 11,84 12,88
Produkcja energii elektrycznej netto TWh 14,53 13,10 14,11 13,84 14,42
Sprzedaż ciepła mln GJ 7,67 2,93 1,44 6,15 6,56
Sprzedaż energii do odbiorców finalnych* TWh 9,84 9,42 9,77 9,97 10,27
Dystrybucja energii elektrycznej** TWh 8,41 8,04 8,35 8,58 8,48

*sprzedaż PGE Obrót S.A. z doszacowaniem oraz uwzględnieniem sprzedaży wewnątrz Grupy PGE

** z doszacowaniem