Kluczowe czynniki

Tabela: Kluczowe wielkości w segmencie Obrót.

 

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki segmentu Obrót w 2015 roku w porównaniu do wyników poprzedniego roku były:

  • Wzrost wyniku na energii elektrycznej głównie w efekcie uzyskania wyższej marży jednostkowej na sprzedaży energii, w związku z korzystniejszą relacją pomiędzy średnią ceną sprzedaży a średnią ceną zakupu energii elektrycznej.
  • Spadek kosztów umorzenia praw majątkowych głównie w wyniku spadku cen na rynku PM zielonych.
  • Zwiększenie przychodów z tytułu umowy o Zarządzanie Handlowe Zdolnościami Wytwórczymi („ZHZW”)wynikające z wyższego o 2 TWh wolumenu obrotu energią elektryczną objętą zarządzaniem oraz uzyskania wyższych cen rynkowych sprzedaży w ramach tzw. obligo giełdowego. Wzrost przychodów od PGE GiEK S.A. wyniósł 32 mln PLN. Ponadto od kwietnia 2015 roku umową ZHZW objęta została spółka PGE EO S.A., co w 2015 roku dało dodatkowy przychód dla PGE S.A. w wysokości 6 mln PLN.