Kalendarium raportowania

  • 16 lutego 2016 roku - Skonsolidowany raport roczny Grupy PGE oraz jednostkowy PGE S.A. za 2015 rok
  • 10 maja 2016 roku - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
  • 9 sierpnia 2016 roku - Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku
  • 8 listopada 2016 roku - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku