Istotne emisje w PGE GIEK S.A.

Tabela: Emisja związków NOx, SOx, i innych istotnych związków emitowanych do powietrza przez PGE GIEK S.A.

  Waga istotnych emisji do powietrza [tony]
NOx 57.008,00
SOx 99.409,00
Pył zawieszony 2.921,00

 

  Emisja dla wygenerowanej energii netto ze wszystkich
mocy produkcyjnych [kg/MWh]:
NOx 1,06
SOx 1,85
Pył zawieszony 0,05