Energia z biomasy

Wytwarzanie zielonej energii ze źródeł odnawialnych pozytywnie wpływa na środowisko przyczyniając się do obniżenia emisji CO₂ i SO₂, pozwala na ograniczenie produkcji odpadów paleniskowych (popiołów, żużli itp.). Aktywizuje również lokalnych wytwórców biomasy (w tym rolników) oraz umożliwia zagospodarowanie wieloletnich odłogów oraz suchych pozostałości produkcji leśnej. Prekursorami w tej dziedzinie były Elektrownia Opole oraz Zespół Elektrowni Dolna Odra, które zieloną energię z biomasy wytwarzać zaczęły w latach 2004-2005. W 2014 roku w Elektrociepłowni Kielce zakończono rozbudowę istniejącego dotychczas układu o turbozespół upustowo-kondensacyjny opalany wyłącznie biomasą. Obecnie nie prowadzi się spalania biomasy tylko w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz oraz Elektrowni Bełchatów.