Całkowita waga odpadów w PGE EO S.A.

Tabela: Całkowita waga odpadów w PGE EO S.A. [t].

Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji: 59,6
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 14,7
Inne 44,9
Ilość odpadów innych niż niebezpiecznych według metody utylizacji: 344,2
Składowanie na składowiskach odpadów 33,6
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 248,6
Inne 62,0