Całkowita waga odpadów w PGE Dystrybucja S.A.

Tabela: Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem w PGE Dystrybucja S.A. [t].

Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji: 3.603,87
Przekazanie uprawnionym odbiorcom 3.603,87
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne według metody utylizacji: 8.614,53
Przekazanie uprawnionym odbiorcom 8.614,53