Całkowita objętość ścieków

Tabela: Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia [m3].

  PGE GiEK S.A. PGE EO S.A. PGE Dystrybucja S.A.
Rzeczywista łączna ilość ścieków: 16.214.313,20 68.286,86 974,00
Ilość ścieków w podziale na:    
rzeki 16.014.247,13 50.366,00 234,00
jeziora 0.00 9.644,86 0.00
przedsiębiorstwa komunalne 200.066,07 8.276,00 0,00
Inne*     740,00
Wody z odwodnienia zakładu górniczego / wody kopalniane 246.778.569,00 n/a n/a
Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia 1.202.150.300,76 n/a n/a

* W PGE Dystrybucja S.A. zrzut następuje do gleby zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym