Model biznesowy

 
 
 • More

  Wytwarzanie energii elektrycznej
  i ciepła ze źródeł konwencjonalnych

  Close
 • More

  Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz elektrowni szczytowo-pompowych

  Close
 • More

  Giełdy energii i platformy obrotu
  Zgodnie z obligiem giełdowym energia z naszych elektrowni sprzedawana jest na Towarowej Giełdzie Energii (TGE)

  Close
 • More

  1/ Energia z instalacji OZE kupowana przez dostawcę działającego na danym terenie

  2/ Zakup energii wyprodukowanej z instalacji OZE położonych na obszarze PGE Dystrybucja

  Close
 • More

  Sprzedaż hurtowa energii elektrycznej, produktów powiązanych oraz paliw na rynku krajowym i międzynarodowym. Sprzedaż energii i paliw odbiorcom końcowym.

  Close
 • More

  1. Klienci biznesowi – przedsiębiorstwa i instytucje
  Taryfa A – duże przedsiębiorstwa przemysłowe (wysokie napięcie), huty, kopalnie, duże fabryki
  Taryfa B – duże i średnie przedsiębiorstwa (średnie napięcie) centra handlowe, szpitale i klienci biznesowi
  Taryfa C – małe i średnie przedsiębiorstwa (niskie napięcie) sklepy, punkty usługowe, gospodarstwa rolne).

  2. Gospodarstwa domowe (TPA)
  Zasada dostępu stron trzecich (TPA) umożliwia sprzedaż energii gospodarstwom domowym w ramach konkurencyjnego rynku.

  Close
 • More

  Gospodarstwa domowe i spółdzielnie mieszkaniowe
  (taryfa G)

  Close
 • More

  Dystrybucja energii elektrycznej do odbiorców końcowych poprzez sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia.

  Close
 • More

  Kogeneracyjne świadectwa pochodzenia (czerwone i żółte) generowane przez elektrociepłownie oraz zielone certyfikaty ze spalania oraz współspalania biomasy.

  Close
 • More

  Zielone certyfikaty produkowane w instalacjach OZE

  Close
 • More

  Obrót certyfikatami odbywa się głównie na Towarowej Giełdzie Energii (TGE)

  Close
 • More

  Niektóre umowy handlowe z lokalnymi dostawcami obejmują sprzedaż zielonych certyfikatów wraz z elektrycznością

  Close
 • More

  Świadectwa pochodzenia zakupione w celu umorzenia w związku ze sprzedażą energii do odbiorcy końcowego (aktualnie Zielone, Czerwone, Żółte, Fioletowe i Białe)
  Obrót certyfikatami na rynku krajowym

  Close
 • More

  Umarzanie pozwoleń do emisji CO2 odpowiednio do rzeczywistej emisji

  Close
 • More

  Uprawnienia do emisji CO2 będące przedmiotem handlu na rynkach międzynarodowym są kupowane na giełdach energii i platformach obrotu

  Close
 • More

  Zakupy uprawnień do emisji CO2 dla pokrycia emisji w segmencie Energetyki Konwencjonalnej
  Handel uprawnieniami do emisji CO2

  Close