Bezpieczeństwo i higiena pracy

Tabela: Rodzaj i wskaźnik urazów oraz nieobecności w pracy oraz całkowita liczba wypadków związanych z pracą, według spółek oraz płci*.

  Exatel PGE Dystrybucja S.A. PGE Dom Maklerski S.A PGE EJ 1 sp. z o.o. PGE EO S.A.
Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy**: 1 59 0 1 2
Kobiety 0 4 0 0 1
Mężczyźni 1 55 0 1 1
Wypadki lekkie 1 59 0 1 2
Kobiety 0 4 0 0 1
Mężczyźni 1 55 0 1 1
Wskaźnik częstotliwości wypadków 2,9 5,7 0 7,4 3,8
Wskaźnik ciężkości wypadków 0 65,3 0 121 182,5
Wskaźnik absencji 0 3.854 0 121 365
Kobiety 0 187 0 0 275
Mężczyźni 0 3.667 0 121 90

 

  PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A PGE S.A. PGE Systemy S.A.
Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy**: 36 5 1 1
Kobiety 1 5 1 0
Mężczyźni 35 0 0 1
Wypadki lekkie 36 5 1 1
Kobiety 1 5 1 0
Mężczyźni 35 0 0 1
Wskaźnik częstotliwości wypadków 2,1 3,6 2,1 2,2
Wskaźnik ciężkości wypadków 92,2 32,4 151 49
Wskaźnik absencji 3.318 162 151 49
Kobiety 0 162 151 0
Mężczyźni 3.318 0 0 49

*Wskaźnik dotyczy 9 kluczowych spółek Grupy PGE.

**W 2015 roku nie występowały wypadki zbiorowe, ciężkie i śmiertelne.