Aktywa

Tabela: Dane dotyczące mocy zainstalowanej i produkcji w elektrowniach segmentu Energetyka Odnawialna.

Elektrownia Roczna produkcja energii
[GWh]
Moc zainstalowana [MWe] 2015
  2015 2014 2013 2015
Elektrownie wodne przepływowe 96,7      
Elektrownia Wodna Dębe* 76,2 100,1 120,0 20,0
Elektrownia Wodna Myczkowce 25,5 20,9 28,5 8,2
Elektrownia Wodna Tresna 20,2 25,7 23,8 21,0
Elektrownia Wodna Porąbka 19,0 23,0 22,8 12,5
Elektrownia Wodna Smardzewice* 13,7 18,9 18,8 3,6
Elektrownia Wodna Oława 9,6 9,6 0,0 3,2
Elektrownia Wodna Raduszec Stary 8,1 11,4 15,4 3,0
Elektrownia Wodna Gorzupia II 6,6 8,3 9,1 1,7
Elektrownia Wodna Grajówka 6,0 8,5 11,4 2,9
Elektrownia Wodna Krapkowice 5,3 6,4 6,1 1,3
Elektrownia Wodna Dobrzeń 5,2 7,0 7,2 1,6
Elektrownia Wodna Krępna 5,0 6,2 5,1 1,3
Elektrownia Wodna Januszkowice 5,0 6,0 4,5 1,4
Elektrownia Wodna Przysieka 4,3 4,7 6,9 1,4
Elektrownia Wodna Żagań II 3,7 5,3 4,6 1,2
Elektrownia Wodna Rakowice 3,5 5,3 6,0 2,0
Elektrownia Wodna Gubin 3,5 4,1 4,0 1,2
Elektrownia Wodna Bukówka 3,2 3,6 5,0 0,8
Elektrownia Wodna Zielisko 3,0 3,2 4,2 1,5
Elektrownia Wodna Żagań I 2,9 3,9 4,1 1,0
Elektrownia Wodna Zasieki 2,9 3,3 4,5 0,8
Elektrownia Wodna Sobolice 2,0 2,5 3,6 0,7
Elektrownia Wodna Żarki Wielkie 1,9 1,8 3,1 0,6
Elektrownia Wodna Szprotawa 1,5 2,3 2,1 0,8
Elektrownia Wodna Kliczków 1,4 1,9 2,8 0,7
Elektrownia Wodna Małomice 1,4 2,1 2,0 0,8
Elektrownia Wodna MEW Myczkowce 1,2 0,9 1,3 0,2
Elektrownia Wodna Gorzupia I 0,0 0,1 0,3 0,9
Elektrownie wodne szczytowo-pompowe 1.216,0      
Elektrownia Wodna Żarnowiec 343,0 309,0 316,9 716,0
Elektrownia Wodna Porąbka-Żar 218,2 203,9 204,9 500,0
Elektrownie wodne szczytowo-pompowe z dopływem naturalnym** 291,5      
Elektrownia Wodna Solina 82,0 73,7 94,9 200,2
Elektrownia Wodna Dychów 91,3      

* elektrownie wodne zarządzane w 2014 i 2013 roku przez segment Sprzedaż Detaliczna (obecna nazwa segment Obrót)

**w tym produkcja z cyklu szczytowo-pompowego 5,4 GWh oraz produkcja z dopływu naturalnego 115,4 GWh. Łączna produkcja z cyklu szczytowo-pompowego w 2015 roku wyniosła 566,6 GWh a produkcja z wody wyniosła łącznie 359,1 GWh

 

Tabela: Dane dotyczące mocy zainstalowanej i produkcji w elektrowniach segmentu Energetyka Odnawialna.

Elektrownia Roczna produkcja energii
[GWh]
Moc zainstalowana [MWe] 2015
  2015 2014 2013 2015
Wind farms 427,0      
Farma Wiatrowa Żuromin 157,2 145,0 133,1 60,0
Farma Wiatrowa Pelplin 112,4 94,9 97,6 48,0
Farma Wiatrowa Jagniątkowo (formerly Lake Ostrowo)* 88,5 74,7 38,5 30,6
Farma Wiatrowa Kisielice** 82,8 76,1 34,3 40,5
Farma Wiatrowa Wojciechowo*** 81,6 51,4 0,0 28,0
Farma Wiatrowa Karnice I* 69,6 59,6 30,4 29,9
Farma Wiatrowa Kamieńsk 64,9 55,0 55,7 30,0
Farma Wiatrowa Karwice**** 47,3 0,0 0,0 40,0
Farma Wiatrowa Malbork** 41,5 37,3 18,0 18,0
Farma Wiatrowa Resko I 32,3 27,7 8,3 14,0
Farma Wiatrowa Galicja** 24,1 21,3 11,4 12,0
Farma Wiatrowa Resko II***** 19,9 0,0 0,0 76,0
Elektrownia Fotowoltaiczna Żar 0,6      
RAZEM: 2.031.80,0      

* dane dla 2013 roku dotyczą okresu lipiec – grudzień 2013 roku

** dane dla 2013 roku dotyczą okresu sierpień – grudzień 2013 roku

*** dane dla 2014 roku dotyczą okresu marzec – grudzień 2014 roku

**** dane dla 2015 roku dotyczą okresu lipiec – grudzień 2015 roku

***** dane dla okresu 2015 roku dotyczą miesiąca grudnia 2015 roku

 

W grudniu 2015 roku uruchomiono farmę wiatrową Lotnisko o mocy zainstalowanej 90 MW oraz farmę wiatrową Kisielice II o mocy zainstalowanej 12 MW. W styczniu 2016 roku farma wiatrowa Lotnisko uzyskała koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, natomiast farma wiatrowa Kisielice II oczekuje na uzyskanie koncesji.

Łączna moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych wynosi obecnie 529 MW.

 

Rysunek: Zmiana mocy zainstalowanej w Energetyce Odnawialnej.

*Farmy wiatrowe przejęte przez Energię Natury od lipca 2013 roku, oraz farma wiatrowa Resko I należąca do Energii Odnawialnej.

** Farma wiatrowa uruchomiona w 2015 roku, oczekujące na wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

*** Farma wiatrowa uruchomiona w 2015 roku. W styczniu 2016 uzyskała koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.