7.2.2 Zużycie materiałów i energii

7.2.2 Zużycie materiałów i energii

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
dane przekształcone
Koszty paliwa produkcyjnego 2.372 2.267
Zużycie materiałów remontowo eksploatacyjnych 474 576
Zużycie energii 156 168
Pozostałe 251 280
RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 3.253 3.291

DOWNLOAD XLS