34.1 Jednostki stowarzyszone

34.1 Jednostki stowarzyszone

Sprzedaż spółek z Grupy Kapitałowej PGE do jednostek stowarzyszonych w 2015 roku wynosiła 7 mln PLN oraz 5 mln PLN w okresie porównawczym. Grupa Kapitałowa PGE wykazywała należności handlowe od jednostek stowarzyszonych na dzień 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku w kwocie 1 mln PLN.