31. Przyszłe zobowiązania inwestycyjne

31. Przyszłe zobowiązania inwestycyjne

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa Kapitałowa PGE zobowiązała się ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie około 13.895 mln PLN. Kwoty te przeznaczone będą głównie na budowę nowych bloków, modernizacje majątku jednostek Grupy oraz zakup maszyn i urządzeń.

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
Energetyka Konwencjonalna 11.603 14.107
Energetyka Odnawialna 116 448
Dystrybucja 850 867
Obrót 3 1
Działalność pozostała 1.323 1.342
RAZEM PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA INWESTYCYJNE 13.895 16.765

DOWNLOAD XLS

 

Najbardziej istotne przyszłe zobowiązania inwestycyjne dotyczą:

 • Energetyka Konwencjonalna:
  • Oddział Elektrownia Opole – budowa bloków nr 5 i 6 – około 5.809 mln PLN,
  • Oddział Elektrownia Turów – kontrakt na budowę nowego bloku energetycznego – około 3.495 mln PLN,
  • Oddział Elektrownia Turów – modernizacja kotłów i turbin na blokach 1-3 – około 463 mln PLN,
  • Oddział Elektrownia Bełchatów – rekonstrukcja i modernizacja bloków – około 590 mln PLN,
 • Dystrybucja – zobowiązania inwestycyjne związane z majątkiem sieciowym w łącznej wysokości około 850 mln PLN,
 • Działalność pozostała, PGE EJ1 sp. z o.o. – umowa na usługi doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – około 1.307 mln PLN (z czego 205 mln PLN jest zakresem podstawowym a pozostała kwota umowy stanowi zakres opcjonalny).