24. Świadczenia pracownicze

24. Świadczenia pracownicze

w milionach złotych Stan na dzień 31 grudnia 2015 Stan na dzień 31 grudnia 2014
  Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Świadczenia po okresie zatrudnienia 1.624 97 1.633 98
Nagrody jubileuszowe 861 92 949 93
Pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze 11 328 - 470
RAZEM REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 2.496 517 2.582 661

DOWNLOAD XLS