23.4 Pozostałe rezerwy

23.4 Pozostałe rezerwy

Pozostałe rezerwy obejmują głównie rezerwy utworzone na roszczenia dotyczące podatku od nieruchomości w wysokości 88 mln PLN (135 mln PLN w roku ubiegłym) oraz na sprawy sądowe prowadzone przez spółkę Exatel S.A. w wysokości 57 mln PLN (53 mln PLN w 2014 roku).