23.3 Rezerwa na roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

23.3 Rezerwa na roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

Spółki Grupy Kapitałowej PGE tworzą rezerwę na odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Kwestia ta dotyczy głównie spółki dystrybucyjnej, posiadającej majątek sieciowy. Rezerwa ujęta na dzień sprawozdawczy wynosi łącznie około 117 mln PLN (w tym 46 mln PLN na sprawy rozpatrywane w postępowaniu sądowym). W okresie porównawczym wartość rezerwy wyniosła 92 mln PLN (w tym 46 mln PLN na sprawy rozpatrywane w postępowaniu sądowym).