19. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

19. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

W pozycji tej wykazywane są w głównej mierze budynki i infrastruktura towarzysząca. Wartość pozycji na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku wynosi 16 mln PLN.