13. Udział we wspólnym przedsięwzięciu

13. Udział we wspólnym przedsięwzięciu

W ciągu okresów obrotowych zakończonych dnia 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku Grupa Kapitałowa PGE nie uczestniczyła w istotnych wspólnych przedsięwzięciach.